Podpora iOS 7 ve stávajících aplikacích – jak na to?

01. srpen 2013

Apple v červnu na své každoroční konferenci WWDC představil novou verzi mobilního operačního systému – iOS 7. Na rozdíl od předchozích, spíše evolučních aktualizací, udělala poslední verze tlustou čáru za staršími verzemi a přišla se zbrusu novým uživatelským prostředím.

To je ploché, průhledné, používá jednoduché ikony a na pozadí se již nesetkáme s těžkými texturami. Již z prvních zveřejněných obrázků bylo jasné, že změna v uživatelském rozhraní je veliká.

Otázka je nasnadě: Jak si stávající aplikace poradí s novým iOS 7? Většina existujících aplikací půjde na iOS 7 spustit. Nicméně malé změny mohou být nutné: Mnoho problémů řeší iOS 7 odlišně a vývojář tak musí u každé aplikace zkontrolovat, zdali jsou v pořádku barvy standardních prvků, ikon, jestli aplikace nekoliduje s pozměněným schématem navigace, apod. Úsilí spojené s důkladným otestováním a přidáním podpory iOS 7 do stávající aplikace může vyžadovat přibližně 10 až 15 % času potřebného na vývoj starého uživatelského rozhraní. Obecně, čím více obsahuje uživatelské rozhraní aplikace nestandardních prvků a komponent, tím bude úprava aplikace na iOS 7 náročnější.

Nicméně, i když aplikace projde základní revizí a přípravou na iOS 7, bude její původní uživatelské rozhraní stále vypadat v novém systému zastarale. Nové rozhraní je ploché, velmi světlé, barevné, a na rozdíl od starého přístupu velmi čisté a minimalistické. Aplikace se starým uživatelským rozhraním bude pro uživatele méně atraktivní než aplikace s uživatelským rozhraním určeným pro iOS 7. U uživatelů také může neaktualizovaná aplikace vyvolat pocit, že se o ní autor nebo vlastník nestará, zvláště pokud ostatní aplikace přicházejí s updaty. Proto je na místě zvážit, zdali by nebylo výhodnější navrhnout a implementovat rozhraní nové a to i přes to, že jeho návrh a implementace není zcela triviální úkol.

Z hlediska marketingu se může jednat o zajímavou konkurenční výhodu a šanci jak oživit zájem uživatelů. Vývoje uživatelského rozhraní pro iOS 7 je také příležitost, aby autor aplikace znovu zvážil její funkcionalitu a případně také využil nových možností, které iOS 7 nabízí. Společnost Apple si je vědoma, jaký zásah do svého ekosystému novou verzí sytému způsobila. Proto doporučuje podporovat jak starší verze operačního systému, tak zároveň i iOS 7. Toto řešení je výhodné zejména pro stávající aplikace – je možné ponechat existující uživatelského rozhraní pro starší verze systému a navrhnout nové pro iOS 7. Obecně – každá aplikace by měla projít alespoň základní revizí, aby se ověřilo, zdali s novým operačním systémem funguje správně.

Problém s novou verzí je velmi podobný situaci, která nastala po uvedení iPhone 4 s Retina displejem – u všech aplikací musely být aktualizovány grafické podklady a zároveň bylo nutné zkontrolovat, jak si aplikace poradí s dvojnásobným rozlišením. Pro aplikace, které si chtějí zachovat vysokou kvalitu, je určitě nutné otestovat a aktualizovat uživatelské rozhraní, případně navrhnout nové speciálně pro iOS 7.

Přihlašte se k odběru novinek