Mautilus mluví o výhodách chytrých televizí

24. duben 2013

V měsíčníku Strategie (duben 2013) vysvětluje Ivan Bradáč přednosti chytrých televizí a jejich marketingové využití.